Etusivu > Uutiset > Sisältö

Laserhitsaus on avaintekniikka kevyiden autojen tehostamiseksi

Aug 05, 2020

Laserhitsaus on tehokas ja tarkka hitsausmenetelmä, jossa käytetään suuren energiatiheyden lasersädettä lämmönlähteenä, ja se on yksi lasertietojenkäsittelytaitojen pääkohdista. Tällä hetkellä energiatehokkuuden säätämisen ja ympäristönsuojelupyynnön edetessä autoteollisuus kehittyy kohti kevyen suuntaan, ja uusien kevyiden tietojen käyttö on yksi tehokkaimmista tavoista saavuttaa kevyt auto. Laserhitsauksella on yhä tärkeämpi rooli kevyiden tietojen yhdistämisessä sen ainutlaatuisilla eduilla. Auton kevyt paino ei ole": n kirjaimellinen merkitys; vähentää auton painoa" ;, mutta auton moraalin suojelemiseksi olisi lisättävä uutta tietoa auton toiminnallisiin osiin ja rakenneosiin, jotta toiminto autojen osien määrä on parempi ja paino on kevyempi, jotta voidaan vähentää energiankulutusta ja saavuttaa useita seurauksia autolla ajamisessa. Tällä hetkellä autojen kevyet taidot toteutetaan pääasiassa seuraavilla tavoilla: kevyiden materiaalien osuus on kasvanut, alumiiniseoksen, magnesiumseoksen, titaaniseoksen, lujat teräksen, muovien, jauhemetallurgian, ekologisten komposiittimateriaalien ja keramiikan käyttö; rakenteiden optimointia ja osien modulaarista suunnittelua on parannettu, kuten etupyöräveto, erittäin jäykkä rakenne ja erittäin kevyt jousitusrakenne Kevyen valmistustavoitteen saavuttamiseksi tietokoneet auttavat kehittämään integraatiotaitoja (mukaan lukien CAD / CAE / CaO) ja rakenteellisia analyyseja sekä edistämään autoteollisuutta muovausmenetelmien ja liitäntätaitojen uudistamiseksi.

Edellä mainituilla kolmella tapalla toteuttaa kevyt auto, laserleikkauksesta ja laserhitsauksesta on tullut tärkein taito toteuttaa auton kevyt paino. Laserhitsauksen kannalta laserhitsaus on kontaktiton. Käsittelyprosessissa laserhitsaus voidaan toteuttaa koskematta tuotteisiin. Perinteiset liitäntämenetelmät, joista osa on ruuvikiinnitys ja osa liimattuja, eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä muinaisautotuotannon hienous- ja lujuusvaatimuksiin, eivätkä perinteiset menetelmät ole käytännöllisiä uusien materiaalien liittämiseen. Sitä vastoin laserhitsauksesta kiinteän, saumattoman, hienon ja siistissä yhteydessä hyppyparannusprosessin toteutumisesta tulee tärkein muovausmenetelmä tulevaisuudessa.

Laserkäsittelytekniikka on yksi tärkeimmistä tavoista toteuttaa kevyt auto. Tulevaisuudessa lasertekniikkaa käytetään laajalti autoteollisuudessa. Lasertekniikan paremman soveltamisen toteuttamiseksi on välttämätöntä keskustella systemaattisesti laserin ja datan vuorovaikutusmekanismista, laserhitsausprosessin rikkomattomasta testauksesta ja ohjauksesta, keskustella laserhitsauskäytännöstä, kehittää 3D-laserhitsaustaitoja ja -laitteita sekä keskustella laserprosessin ja hitsauksen taidoista ja laitteista, joilla on erilainen levypaksuus ja erilaiset autotiedot, erityisesti kevyet tiedot.