Etusivu > Uutiset > Sisältö

Kuinka parantaa laserkuitumerkintäkoneiden merkitsemistehokkuutta

Oct 17, 2019

Kuitulasermerkintäkoneen tarkoituksena on tuoda tuotannon tehokkuutta paremmin ja luoda enemmän arvoa yritykselle. Kuinka parantaa kuitulasermerkintäkoneen merkintänopeutta? Seuraavaksi lasermerkkikoneiden valmistajien teknikot esittelivät sinulle.

Ensinnäkin kuidunlasermerkintälaitteeseen vaikuttavat päätekijät jaetaan sisäisiin tekijöihin ja työkappaleiden käsittelyyn.

Sisäisiä tekijöitä ovat pääasiassa lasertaajuus, laserpistemoodin ja säteen hajontakulma, laservoima ja kohtuullinen optinen muotoilu avustamaan lisäkaasuainetta prosessoinnin aikana. Sisäisiin tekijöihin kiinnitetään pääasiassa huomiota aikaisempien mallien valinnassa, ja ne tulisi ostaa laserinsinöörien mielipiteiden mukaan. Toinen tekijä, johon asiakkaan on kiinnitettävä huomiota, on pääasiassa merkintätiheys, merkinnän muoto, merkinnän syvyys ja laserpistekoko.

Toiseksi merkintätiheys

Saman muodon, saman pisteen ja saman syvyyden tapauksessa mitä suurempi merkinnän tiheys on, sitä hitaampi on vastaava merkinnän nopeus, koska tiheys lisää suoraan merkintäaluetta.

Kolmanneksi, muodon merkitseminen

Koska suurikokoisen merkinnän galvanometrin taipuma-alaa kasvatetaan, on suurikokoisen pinnan merkintänopeus hitaampi kuin pienimuotoisen merkinnän.

Neljänneksi merkintäsyvyys

Vaatimuksen mukaan, jos merkinnän syvyyttä syvennetään, kuidunlasermerkintäkoneen parametreja täytyy säätää lisäämään kuidunlasermerkintäkoneen tehoa ja virtaa, niin merkinnän nopeus vaikuttaa näihin prosesseihin.

Viides, laserpistekoko

Mitä pienempi pistekoko, sitä pienempi merkintätilavuus. Siksi mitä suurempi pistekoko on, sitä nopeampi merkintänopeus.