Etusivu > Uutiset > Sisältö

Aviation Field Drilling -sovellukset

Jan 14, 2019

Toinen merkittävä lasikuitujen etu on niiden helppo integrointi olemassa oleviin koneisiin tai robottijärjestelmiin. Kuitulaserien energiansiirto saavutetaan valokuitukaapelilla, joten olemassa olevia järjestelmiä on helppo päivittää tai uusia. Kuitulasereihin liitettyjä teollisuusrobotteja voidaan ohjelmoida tarkan ohjauksen aikaansaamiseksi, jotta ihmiset voivat rakentaa uuden porausjärjestelmän, joka saavuttaa suuren joustavuuden robottijärjestelmässä, jossa on vähemmän pääomasijoituksia. Robotin ja kuuden akselin järjestelmän yhdistelmä voi myös täyttää ilmailuteollisuuden porauksen tarkkuusvaatimukset. Tähän päivään mennessä jotkut suuret yritykset suorittavat edelleen perusteellista tutkimusta, mukaan lukien moniakselisten koneiden ja robottijärjestelmien kehittäminen, olemassa olevien tuotantolinjojen päivittäminen ja niin edelleen.

Pitkän pulssin kuidut ovat parantaneet merkittävästi jäähdytysreikien parametreja ja ovat saaneet paljon huomiota ilmailuteollisuudessa. Poraus lasikuiduilla tuottaa nopeampia, laadukkaampia, yhtenäisempiä huokosominaisuuksia, alentaa käyttökustannuksia ja kykyä luoda geometrioita tai vaikutuksia, jotka olivat aiemmin mahdotonta. Moottorintuottajat ovat olleet täysin tietoisia pitkäjännitteisten kuitulaserien eduista ja ovat ottaneet ne käyttöön eri moottorikomponenttien tuotantojärjestelmiin, ja tämä kysyntä johtaa varmasti kuidunlaskentaprosessin kehittämiseen.