Etusivu > Sovellukset > Sisältö

Mikä on laser-hitsauskone?

Nov 29, 2018

Komposiittilaserihitsauslaite yhdistää laserhitsauksen ja kaasun suojatun hitsauksen tärkeimmät edut ja välttää suuresti näiden kahden puutteen. Samalla se saa myös monia uusia, ainutlaatuisia ominaisuuksia, erittäin korkeaa hitsausnopeutta ja parannettuja mekaanisia ominaisuuksia. Siitä on tullut uusi hitsauslämmönlähde, jolla on hyvät sovellusnäkymät. Viittaa laserhitsausmenetelmään, jossa käytetään eri aallonpituuksia tai erilaisia lämmönlähteitä, käyttämällä puolijohdelaser- ja kuitilaser-yhdistelmää. Käytetään eräiden hitsausvirheiden ratkaisemiseen yksittäisessä laserhitsauksessa, kuten pinnanmuodostuslaadussa, halkeamissa hitsausaltaassa, huokosissa jne.

Lasersäteen pääasiallisena tehtävänä on tunkeutua syvälle hitsiin, yhdistettynä kaasun suojattuun hitsaukseen, joka kykenee vetämään täytemateriaalin hitsiin halutun lopullisen hitsin geometrian ja mekaanisten ominaisuuksien saavuttamiseksi. Lisäksi laserin tuottamat kuumat kohdat auttavat vakauttamaan kaasun suojatun kaaren ja sulan altaan, jolloin hitsausnopeus on huomattavasti nopeampi kuin tavanomaiset prosessit.