Etusivu > Sovellukset > Sisältö

Lasermerkintämateriaalin parametrit

Aug 20, 2018

Laserleimaukseen vaikuttavat materiaaliset tekijät ovat pääasiassa materiaalin pintaheijastavuus, materiaalin pinta-asema, materiaalin fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä materiaalin tyyppi. Materiaalin pintaheijastuvuus ja materiaalin pintataso vaikuttavat materiaalin materiaalin laserenergian absorptioon sekä materiaalin fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin, kuten sulamispisteeseen, kiehumispisteeseen, spesifiseen lämpökapasiteettiin, lämmönjohtavuuteen materiaali jne., vaikuttavat laserin ja materiaalin välisen vuorovaikutusaikan fysikaalisiin ja kemiallisiin prosesseihin.