Etusivu > Sovellukset > Sisältö

Neljä laser-ominaisuutta

Oct 22, 2018

Keksinnöstään lähtien laser on laajalti käytetty teollisessa jalostuksessa, lääketieteellisessä kauneudessa, tieteellisessä tutkimuksessa ja muilla aloilla erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta. Laserilla on neljä pääominaisuutta: korkea kirkkaus, hyvä suuntaavuus, hyvä monokromaattisuus ja korkea koherenssi. Nämä ominaisuudet liittyvät toisiinsa, mikä mahdollistaa laserin sovittamisen eri kohtauksiin.

1. laserin korkea kirkkaus

Korkean kirkkauden omaava laseri johtuu pääasiassa sen korkeista valonsäteilypitoisuuksista. Laserin korkea kirkkaus on myös osoitus sen suuresta energiakonsentraatiosta. Linssin kohdistamisen jälkeen tuhansia asteita, jopa kymmeniä tuhansia korkean lämpötilan astaleita voidaan muodostaa lähellä tarkennusta, minkä ansiosta lähes kaikki materiaalit voidaan käsitellä.

Energian suuri keskittyminen on laserien erittäin tärkeä piirre. Juuri tämän edun vuoksi sitä voidaan käyttää laajasti teollisessa jalostuksessa ja lääketieteen aloilla.

2. monokromaattinen

Valon väri määräytyy valon aallonpituudella, ja valolla on tietty aallonpituusalue. Mitä pienempi aallonpituusalue on, sitä parempi monokromaattisuus on. Tavallisten valonlähteiden kohdalla, koska spektriviivan leveys on suhteellisen suuri ja taajuusalue on liian suuri, näytetty väri on monimutkaisempi.

Vaikka laserlinjan leveys on paljon kapeampi kuin normaalin valolähteen. Laserin viivan leveyttä rajoittavat kuitenkin monet tekijät, ja on lähes mahdotonta saavuttaa teoreettinen taso. Esimerkiksi lämpötilan muutokset, pienet värähtelyt laserissa, ilmavirtaus volumetrisessä optiikassa ja ulkoinen pumppaus voivat aiheuttaa epästabiilisuutta resonanssitaajuudessa, mikä voi heikentää suorituskykyä.

3. hyvä suunta

Tavallisten valonlähteiden aiheuttama valo etenee eri suuntiin ja poikkeama on suuri. Vertailun vuoksi laserin divergenssikulma on pieni ja se lähtee melkein rinnakkain. Laserin lähettämä valo on eräänlainen polarisoitu valo, jossa on kiinteä suunta. Yksinkertainen tapaus voi visuaalisesti ilmaista tämän: laserva ei heijasta.

Erilaisten lasereiden joukossa kaasuilasit ovat suuntaussuunnassa näkyvimpiä, minkä jälkeen ne ovat vähemmän kehittyneitä kiinteän tason lasereita.

4. hyvää johdonmukaisuutta

Valoaalto koostuu lukemattomista fotoneista. Laserista emittoitu valon kvantti on johdonmukainen aallonpituus-, taajuus- ja polarisaatiosuunnassa resonanssin periaatteen vuoksi, mikä tekee siitä erittäin voimakkaan häiriövoiman. Yleisesti viitataan myös lasereihin yhtenäisenä valona. Juuri siksi, että laser on paljon yhtenäisempi kuin tavalliset valonlähteet.

Lasien käyttö holografian lähteenä on myös hyvä johdonmukaisuus.