Etusivu > Sovellukset > Sisältö

Laserhitsaustekniikan soveltaminen autolamppuihin

Jul 06, 2020

Lasertekniikan kehityksen ja kypsyyden myötä laserhitsauslaitteiden luotettavuutta on parannettu. Valmistajat eivät enää välitä siitä, että laserhitsauslaitteet vaikuttavat tuotantolinjan normaaliin toimintaan. Tällä hetkellä autojen tuotantolinjalla varustetut laserlaitteet voivat toimia jatkuvasti 24 tuntia, ja vikaantumisaste on hyvin pieni. Nyt kaikki käyttävät modulaarista suunnittelua, huolto on erittäin kätevää, huoltohenkilöstön tekniset vaatimukset eivät ole korkeat, ylläpitoaika on hyvin lyhyt. Laserhitsauslaitteiden nopean ja jatkuvan toiminnan ansiosta myös laserhitsauslaitteilla varustetun valmistajan investointien palautumisaika lyhenee, mikä paitsi parantaa tuottavuutta myös parantaa auton laatutasoa. Lasertekniikan käyttöönotto tuo myös suuria taloudellisia ja sosiaalisia etuja.

Laserhitsaus on tehokas ja tarkka hitsausmenetelmä, jossa käytetään suuren energiatiheyden lasersädettä lämmönlähteenä. Hitsausprosessi kuuluu lämmönjohtotyyppiin, toisin sanoen lasersäteily lämmittää työkappaleen pinnan, pintalämpö ohjataan sisäiseen diffuusioon lämmönsiirron avulla ja työkappale sulatetaan säätämällä parametreja, kuten laserpulssin leveys, energia, huipputeho ja toistumistaajuus, niin että muodostuu erityinen sula allas. Aikaisin lampun hitsausmenetelmä on yksinkertainen, siellä on suuri lämmöntuonti, helppo muodonmuutos ja muita puutteita, yhteiskunnan kehittyessä, ei ole pystynyt vastaamaan markkinoiden nykyiseen kysyntään, laserhitsauskoneen syntyminen alkoi herättää suurten yritysten huomiota .

Laserhitsauksen eduista, kuten tasainen hitsaus, joustava hitsaus, korkea lujuus ja nopea hitsausnopeus, on tullut potentiaalinen lampun hitsauksen varasto. Laserteknologian kehittyessä ja laitekustannusten laskiessa laserhitsauksesta on vähitellen tullut valohitsauksen valtavirran tekniikka.